Δωδεκάνησα: 4 βουλευτές από ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και 1 από ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

1566

Η κατανομή των πέντε(5) βουλευτικών εδρών στα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ μετά την ενσωμάτωση του 96,63% των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Επικράτεια, είναι τέσσερις (4) έδρες στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και μία(1) στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Τις βουλευτικές έδρες καταλαμβάνουν κατά σειρά