Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στην Πτέρυγα των Χειρουργείων του Νοσοκομείου Καλύμνου.

1688

Ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στην Πτέρυγα των Χειρουργείων του Νοσοκομείου Καλύμνου.

Με εξορθολογισμό του διατιθεμένου χώρου, από μία Αίθουσα Χειρουργείου, το Νοσοκομείο μας διαθέτει τώρα δύο Αίθουσες Χειρουργείων, μία Αίθουσα Ανάνηψης και ένα Σηπτικό Χειρουργείο, πλήρως ανακαινισμένα.