Τα τελικά συνολικά αποτελέσματα και στα 404 εκλογικά Τμήματα της Δωδεκανήσου των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

436

Τα τελικά συνολικά αποτελέσματα και στα 404 εκλογικά Τμήματα της Δωδεκανήσου των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.