Ευχαριστήριο για χορηγία από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καλυμνίων Cambell Ohaio κ. Μανώλη Τρικοίλη προς το 2ο Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου.

731

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου ευχαριστεί θερμά τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καλυμνίων Cambell Ohaio κ. Μανώλη Τρικοίλη, για τη γενναιόδωρη χορηγία του προς το σχολείο με το ποσό των πεντακοσίων (500) δολαρίων ΗΠΑ, προκειμένου να συμβάλει στα έξοδα διαμόρφωσης του νέου τμήματος της σχολικής αυλής, χώρος που παραχωρήθηκε πρόσφατα στο σχολείο από το Ίδρυμα «Αικατερίνη Νικολάου Βουβάλη».