Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινούν οι εγγραφές στον ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ “ΑΤΛΑΣ” Καλύμνου. Στις 4/9 αρχίζουν οι προπονήσεις.

153

Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινούν οι εγγραφές στον ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ “ΑΤΛΑΣ” Καλύμνου. Στις 4/9 αρχίζουν οι προπονήσεις.