Ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο Κω των 6 συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Καλυμνίων (Όλα τα ονόματα)

893

Συνεδρίασε δημόσια σήμερα Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κω και προέβει στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Καλυμνίων

Κατά σειρά σύμφωνα με την ανακήρυξη θα συμμετέχουν 6 συνδυασμοί με τον έναντι αυτών αναγραφομένου αριθμού υποψηφίων -ιες

1.“ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωάννη Μαστροκούκο: 63 υποψήφιοι-ιες

2.“ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σακελλάριο Χούλλη: 35 υποψήφιοι-ιες

3.“ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Εμμανουήλ Γιαννικουρή :31 υποψήφιοι-ιες

4.“ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Δημήτριο Διακομιχάλη: 43 υποψήφιοι-ιες

5.“ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ιωάννη Γαλουζή: 63 υποψήφιοι-ιες

6. “Η Κάλυμνος αλλά ΖΕΙ” με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γεώργιο Μαύρο: 49 υποψήφιοι-ιες

Παραθέτουμε απόσπασμα της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κω