Ανακοίνωση της Παράταξης του Ι.Μαστροκούκου για την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Σύρου.

638

Ανακοίνωση της Παράταξης του Ι.Μαστροκούκου για την έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στην Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης Σύρου.