Ευχαριστήριες επιστολές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου προς τις εταιρίες ΒΕΧΡΩ Α.Ε. και ΧΡΩΤΕΞ Α.Ε. για χορηγίες τους σε χρώματα.

326

Ευχαριστήριες επιστολές από το 2ο Δημ. Σχολείο Πόλεως Καλύμνου προς τις εταιρίες ΒΕΧΡΩ Α.Ε. και ΧΡΩΤΕΞ Α.Ε. για χορηγίες τους σε χρώματα.

Επίσης το Σχολείο ευχαριστεί και τον κ. Κλήμη Νικόλαο που μεσολάβησε για την πραγματοποίηση των παραπάνω χορηγιών.