Ευχαριστήριο του Επάρχου Μανώλη Μουσελλή στο Γιώργο Ντόβελλο για την άμεση ανταπόκριση του να καλύψει ανάγκες στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου.

459

Ευχαριστήριο του Επάρχου ΠΕ Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή στον ομογενή συμπατριώτη μας Γιώργο Ντόβελλο για την άμεση ανταπόκριση του να καλύψει ανάγκες στο Νηπιαγωγείο της Ψερίμου και συγκεκριμένα τη διάθεση ενός καινούργιου κρεβατιού και ενός στρώματος για να εξοπλιστεί πλήρως ο χώρος διαμονής της Νηπιαγωγού.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός