Μήνυμα του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου για τη νέα σχολική χρονιά.

40

Μήνυμα του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου για τη νέα σχολική χρονιά.