Περιοδεία της Παράταξης του Γιάννη Μαστροκούκου στην περιοχή αγίου Θεολόγου και Χώνης.

1008

Περιοδεία της Παράταξης του Γιάννη Μαστροκούκου στην περιοχή αγίου Θεολόγου και Χώνης.