Ενδιαφέρουσα αναφορά με Στατιστικά στοιχεία από τις Δημοτικές εκλογές 2023 του Δήμου Καλυμνίων

415

Παρουσιάζουμε μία αξιόλογη, εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα στατιστική αναφορά για τις Δημοτικές εκλογές 2023 του Δήμου Καλυμνίων.

Η στατιστική αναφορά συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Μιχάλη Τσουγκράνη Ειδικού συμβούλου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής στρατηγικής και την ομάδα Μηχανοργάνωσης του Δήμου Καλυμνίων και συγκεκριμένα από τον Προϊστάμενο Δημήτρη Ροδίτη, το Βασίλη Χαλιπήλια και τον Κώστα Σαβόγλου.