Πρόσκληση από τη Σχολή Δυτών Καλύμνου για εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και εξοπλισμού

220

Πρόσκληση από τη Σχολή Δυτών Καλύμνου για εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού

Δείτε ολόκληρη την απόφαση: