Επαναπροκήρυξη από ΑΕΝ Καλύμνου πρόσληψης Εργαστηριακού συνεργάτη Ναυτικών μαθημάτων.

222

Επαναπροκήρυξη από ΑΕΝ Καλύμνου πρόσληψης ενός(1) Εργαστηριακού συνεργάτη Ναυτικών μαθημάτων (Πλοίαρχος Α΄Τάξης Ε,Ν και ελλείψει υποψηφίων Πλοίαρχο Β΄τάξης Ε.Ν.)

Δείτε ολόκληρη την απόφαση επαναπροκήρυξης