Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου Νίκος Φανιός θα ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Διοικητή του Νοσοκομείου Λέρου.

429

Όπως είχαμε γράψει πριν 3 ημέρες στο kalymnos-news.gr, με απόφαση που συνυπογράφουν ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοϊδης  και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους ,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023  ανατίθενται η προσωρινή παράλληλη άσκηση καθηκόντων στο Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»Νικόλαο Φανιό και στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Κέντρο Υγείας Λέρου, αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα στο ΦΕΚ με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2023 αναφέρεται:

Το γεγονός ότι ο Προσωρινός Διοικητής έχει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 5062/2023 (Α΄ 183), αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση παράλληλων καθηκόντων στον Προσωρινό Διοικητή του ΓΝ – ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟΝ» ΦΑΝΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΟ 367314 και ως Προσωρινού Διοικητή στο ΚΘ – ΓΝ – ΚΥ ΛΕΡΟΥ, αρμοδιότητας 2ης Πειραιώς και Αιγαίου, υπό τον όρο της μη καταβολής αποδοχών για τη δεύτερη θέση κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του ν. 5062/2023, καθώς και της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 και της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4622/2019. Η θητεία του ανωτέρω άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι μήνες, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5026/2023

Να θυμίσουμε ότι η θέση του Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρου Υγείας Λέρου, παραμένει κενή μετά την προ ημερών ανάκληση διορισμού του μέχρι πρότινος Διοικητή του Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ, Νικολάου Χαραλάμπη