“Περίεργη” απευθείας ανάθεση ποσού 4.838 ευρώ από το Δήμο Καλυμνίων σε εταιρία που εδρεύει στην Κύπρο για τη “Δημιουργία και προβολή κοινωνικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων”

1688

Αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 στην πλατφόρμα του “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” από το Δήμο Καλυμνίων, απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δ.Διακομιχάλης με τίτλο ” Παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης”.

Πιό συγκεκριμένα αφορά στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» η οποία γίνεται στην εταιρεία «RUMED LIMITED»,που εδρεύει στην Κύπρο, έναντι του ποσού των 4.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α

Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα της εν λόγω απόφασης, με τον αριθμό ημερών προβολής των μηνυμάτων , τις ημερήσιες προβολές, το συνολικό αριθμό σποτ, τις προβολές ανά ζώνη και το συνολικό κόστος. Από την απόφαση παραλείπεται ο τηλεοπτικός σταθμός προβολής των μηνυμάτων (!)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι προηγήθηκε Μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος για αυτή την ανάγκη του Δήμου, καθώς και τεκμηριωμένο αίτημα και ανάληψη της υποχρέωσης. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr , στάλθηκε πρόσκληση προεκλογικά με ημερομηνία 22-8-2023 προς την εν λόγω εταιρεία “RUMED LIMITED” στην Κύπρο. Φαίνεται όμως, για άγνωστους λόγους η διαδικασία δεν προχώρησε και ο Δήμος Καλυμνίων επανήλθε μετεκλογικά στις 7-11-2023,μετά από 2,5 μήνες, με παρόμοια πρόσκληση προς την ίδια Εταιρεία, ζητώντας προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία & Προβολή Κοινωνικών Μηνυμάτων» μέχρι τις 15/11/2023.

Όπως φαίνεται η Εταιρεία με έδρα την Κύπρο, αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε, έστειλε την προσφορά της με συνολική τιμή 4.838,71€ και άμεσα ο Δήμαρχος προχώρησε στην απόφαση της απευθείας ανάθεση με σημερινή ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2023.

Σίγουρα με τα όσα παραθέσαμε παραπάνω δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, στα οποία η Δημοτική Αρχή για λόγους διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης του δημοτικού χρήματος, οφείλει να δώσει διευκρινήσεις-απαντήσεις:

1.Με ποιά κριτήρια η Δημοτική Αρχή επέλεξε αποκλειστικά την εν λόγω εταιρεία “RUMED LIMITED” με έδρα την Κύπρο για την απευθείας ανάθεση της “Δημιουργίας και προβολής των κοινωνικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων“;

2. Γιατί απέκλεισε άλλες διαφημιστικές Εταιρείες ή Τηλεοπτικούς σταθμούς, αναφέροντας ρητά στην πρόσκληση Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές (άρθρο 120 παρ.3α του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)
” αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο την επίτευξη καλύτερης τιμής;

3.Σε ποιό τοπικό τηλεοπτικό σταθμό θα προβληθούν τα εν λόγω κοινωνικά μηνύματα; Γιατί ο Δήμος δεν απευθύνθηκε απευθείας στα υφιστάμενα τοπικά κανάλια (Δωδεκανησιακής εμβέλειας) για να λάβει προσφορές και απέστειλε πρόσκληση στη συγκεκριμένη Εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο;

4. Γνωρίζουν στο Δήμο, αν η εν λόγω Εταιρεία με έδρα την Κύπρο έχει σχέση ή εκπροσωπεί τοπικό τηλεοπτικό σταθμό; Αν ναι, ποιός είναι αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός;