Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 5ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου

410

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 5ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου