Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης από Καστέλι μέχρι Εμπορειό την Τρίτη 21/11.

126

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης από Καστέλι μέχρι Εμπορειό την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.