Ευχαριστήριο του Μητροπόλεως για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου στην Κάλυμνο.

169

Ευχαριστήριο του Μητροπόλεως για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου στην Κάλυμνο.