Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στις διενεργούμενες Έρευνες της.

227
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στις διενεργούμενες Έρευνες της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την παράταση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη:
α) στo Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για την περίοδο έως και Απρίλιο 2024 και

β) στο υπο-Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023, μέχρι και την 24η ώρα της 6 ης Δεκεμβρίου 2023.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (https://www.statistics.gr/) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο Αιτήσεις Ιδιωτών Συνεργατών.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος