Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024- Φεύγουν 22 και έρχονται 4 στην ΑΕΝ Καλύμνου.

2954

Με απόφαση που φέρει σημερινή ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2023 και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη εγκρίνονται οι μετεγγραφές συνολικά 224 σπουδαστών/-στριών Α.Ε.Ν. (Πλοιάρχων – Μηχανικών) Α΄ εξαμήνου
(νεοεισαγόμενων και Α’ διετών) . Συγκεκριμένα αλλάζουν Σχολές μετά από αίτηση τους 163 Πλοίαρχοι και 61 Μηχανικοί.

Ειδικότερα για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου εγκρίθηκε η μεταγραφή σε άλλες Σχολές 22 σπουδαστών/-στριών Πλοιάρχων Α΄Εξαμήνου και η μεταγραφή από άλλες Σχολές στην ΑΕΝ Καλύμνου 4 σπουδαστών/-στριών

Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης. Μετεγγραφή που για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρώνεται