Παράταση 32 επιδοτούμενων δρομολογιακών γραμμών μετά την παράταση διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.

373

Μετά την απόφαση του ΥΝΑΝΠ για παράταση της ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων δρομολογιακών γραμμών ,με νέα απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, παρατείνονται οι συμβάσεις που έληγαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση σε 32 συμβάσεις εκ των οποίων οι 9 αφορούν σε γραμμές της Δωδεκανήσου, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.Να σημειώσουμε ότι ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.