Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στο Λαφάσι το Σάββατο 16/12

134

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στο Λαφάσι το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 και σε Γιαννοχώραφα και Χαλή.

Δείτε τις ανακοινώσεις: