Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας Καταστημάτων στην Κάλυμνο.

1087

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλύμνου ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας Καταστημάτων.