1.000 πέρδικες θα απελευθερωθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλύμνου.(video)

2973

Εγκρίθηκε και φέτος αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου για την απελευθέρωση 1.000 ατόμων νησιωτικής πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) προς εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος (ενδιαιτημάτων) σε διάφορες περιοχές στο νησί της Καλύμνου.

Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των υπαρχόντων πληθυσμών σε διάφορες περιοχές της νήσου Καλύμνου, που έχουν προκαθοριστεί.

Ήδη η προμήθεια των περδικών έγινε από τα κρατικά εκτροφεία στο Ξυλόκαστρο (με πιστοποιητικά υγειονομικού και γενετικού ελέγχου), έχουν παραληφθεί από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλύμνου, και ξεκίνησε η απελευθέρωση τους με βάση προγραμματισμό και με τη συνδρομή κυνηγών .