Ανάθεση σε 5 δημοτικούς συμβούλους συγκεκριμένων καθηκόντων με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούκου.

1218

Με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκου ,ανατίθενται σε 5 δημοτικούς συμβούλους συγκεκριμένα καθήκοντα.

Με την απόφαση του, που υπέγραψε στις 3 Ιανουαρίου 2024, αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1.Στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΔΙΚΑΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Α. την Εποπτεία και τον Συντονισμό της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων.

Β. την Εποπτεία και Συντονισμό της Καταγραφής και της Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Καλυμνίων.

2. Στον ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

την Εποπτεία και τον Συντονισμό των δράσεων του Δήμου στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ευρωπαικών Προγραμμάτων.

3. Στον ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΧΑΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

την Εποπτεία και Συντονισμό στον τομέα της Δημοτικής Συγκοινωνίας

4. Στον ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

την Εποπτεία και Συντονισμό στον τομέα της ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

5. Στον ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

την Εποπτεία και τον Συντονισμό στον τομέα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.