Δεν παρατείνεται η σύμβαση των Ιατρών που είχαν προσληφθεί στο Νοσοκομείο Καλύμνου, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

468

Δεν παρατείνεται η σύμβαση των Ιατρών που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Η σύμβαση τους έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 και δεν ανανεώθηκε.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 5 συνολικά Ιατρούς. Οι τέσσερις (4) με ειδικότητες, Γενικού Ιατρού, Χειρουργού, Ουρολόγου και Ψυχιάτρου προσέφεραν τις Υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο Καλύμνου και ο ένας(1) ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο Βαθέος Καλύμνου.