Δημοπράτηση τουλάχιστον 4 νέων έργων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων με ΣΔΙΤ εντός του 2024, μεταξύ των οποίων και της Καλύμνου.

651

H παύση λειτουργίας και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ, η συμβασιοποίηση διψήφιου αριθμού μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων και η δημοπράτηση τουλάχιστον 4 νέων έργων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων με ΣΔΙΤ, αλλά και η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) εντάσσονται, μεταξύ άλλων, στον ευρύτερο τομέα δράσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Αναβάθμιση πλαισίου για την περιβαλλοντική πολιτική – Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων – Επιτάχυνση της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών για τη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων», ως μέρος του Ετήσιου Σχεδίου για το 2024

Οι στόχοι

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι «με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης στο 60% και την μείωση του ποσοστού ταφής απορριμμάτων στο 10% (από περίπου 78% το 2019) έως το 2030, δηλαδή πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, απαιτείται η δημιουργία ενός δικτύου σύγχρονων μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, έως το τέλος του 2024 προβλέπεται η δημοπράτηση τουλάχιστον 4 νέων έργων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων με ΣΔΙΤ και η συμβασιοποίηση 9 ΜΕΑ. Επίσης, προβλέπεται η δημοπράτηση τουλάχιστον 6 νέων ΜΕΒΑ και η συμβασιοποίηση 3 ΜΕΒΑ σε όλη τη χώρα».

Ανάπτυξη υποδομών για τη διαχείριση αποβλήτων

Δημοπράτηση τουλάχιστον 4 νέων έργων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων με ΣΔΙΤ:

Το έργο αυτό εντάσσεται στο σχέδιο δημιουργίας δικτύου συγχρόνων μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της ανακύκλωσης στο 60% και τη μείωση του ποσοστού ταφής απορριμμάτων στο 10%, όπως επιτάσσει η σχετική Οδηγία 1999/31/ΕΚ. και αφορά στην υλοποίηση έργων διαχείρισης αποβλήτων με ΣΔΙΤ σε (1) Νότιο Αιγαίο, (2) Β.Α. Ελλάδα & (3-4) Κω-Κάλυμνο.

Μεταξύ των 4 νέων έργων περιλαμβάνεται και η ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων) στην Κάλυμνο.

Βέβαια το ζητούμενο για τη νέα Δημοτική Αρχή Καλύμνου είναι η εξεύρεση λύσης για να σταματήσει η καύση απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ, κατά την ενδιάμεση περίοδο για την οποία έχει την ευθύνη. Δηλαδή μέχρι να δημοπρατηθεί και να ολοκληρωθεί η σύγχρονη Μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων στο νησί.

Είναι ένα θέμα που σίγουρα η νέα δημοτική αρχή του Γιάννη Μαστροκούκου το έχει από τα πρώτα στην ατζέντα των θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει.

Στρατηγική για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή

Πρόγραμμα απόκτησης από Δήμους εξοπλισμού για τη συλλογή βιοαποβλήτων: Προμήθεια με πόρους του ΕΣΠΑ του αναγκαίου εξοπλισμού (καφέ κάδοι κλπ) για την ξεχωριστή συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων και απόκτηση, για λογαριασμό των Δήμων, του αναγκαίου εξοπλισμού προκειμένου για την επίτευξη των εθνικών στόχων.

Πρόγραμμα απόκτησης από Δήμους εξοπλισμού για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή: Προμήθεια με πόρους του ΕΣΠΑ του αναγκαίου εξοπλισμού (μπλε κάδοι κλπ) για την ξεχωριστή συλλογή και μεταφορά των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών και απόκτηση για λογαριασμό των Δήμων του αναγκαίου εξοπλισμού.

Προώθηση της διαλογής στην πηγή μέσα από εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το πρόγραμμα με τίτλο «Τα δημοτικά σχολεία πρωταθλητές στην ανακύκλωση» εκπονείται από το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτελεί πιλοτική δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης με έμφαση στην Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός από παρουσίαση στους μαθητές για τις ορθές πρακτικές και τα οφέλη της ανακύκλωσης, δωρεάν διάθεση μπλε και κίτρινων τσαντών ανακύκλωσης για τις σχολικές αίθουσες καθώς και επεξηγηματικές αφίσες για τη δημιουργία μικρών γωνιών ανακύκλωσης, ετήσιο πρόγραμμα, δωρεάν διάθεση μπλε και κίτρινων κάδων (360lt) για τους προαύλιους χώρους των σχολείων, διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό (video), δημιουργία μικρών γωνιών ανακύκλωσης στις διδακτικές αίθουσες των σχολείων. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν με εκπροσώπους τους, εκτός από στελέχη του ΥΠΕΝ, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

(Πληροφορίες από insider.gr)