Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕ Καλύμνου ορίστηκε ο Έπαρχος Μανώλης Μουσελλής.

122

Mε ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε εταιρείες και σε οργανισμούς.

Στην ΑΝΕ Καλύμνου, για τις μετοχές που κατέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,Εκπρόσωπος στη γενική της συνέλευση ορίστηκε ο Έπαρχος και περιφερειακός σύμβουλος Εμμανουήλ Μουσελλής αναπληρούμενος από τον περιφερειακό σύμβουλο Χαράλαμπο Ναβροζίδη.