Ο Μιχάλης Αλαχούζος ορίστηκε Ληξίαρχος Δήμου Καλυμνίων και για τη θητεία της νέας Δημοτικής αρχής.

761

Ο Μιχάλης Αλαχούζος Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων και από τους παλαιότερους υπαλλήλους του δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούκου ορίστηκε Ληξίαρχος και για τη θητεία της νέας Δημοτικής Αρχής. Ήδη εκδόθηκε η σχετική απόφαση διορισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου.

Να σημειώσουμε ότι ο Μιχάλης Αλαχούζος εκτελεί από το έτος 2016(και τις 2 προηγούμενες Δημαρχίες) τα καθήκοντα του Ληξιάρχου παράλληλα με αυτά του Διευθυντού Διοικητικών Υπηρεσιών .

Σύμφωνα με την απόφαση διορισμού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα αναπληρώνεται από τον Δήμαρχο Καλυμνίων ή τον/την νόμιμο/-η αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως ισχύουν.