Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που έχουν έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου, όπου δεν λειτουργούν ΚΤΕΟ

315

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παρατείνεται η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, δικύκλων, μοτοσυκλετών με πλευρικό κάνιστρο, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων με κυβισμό άνω των 125 cm3 με έδρα τους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου μέχρι 31-12-2024, με εξαίρεση:
α) τα οχήματα με έδρα τους Δήμους Ρόδου, Κω και Καλύμνου όπου λειτουργούν ΚΤΕΟ και για τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένες γραμμές.
β) τα οχήματα μέχρι 3.5 τον και δίκυκλα με έδρα τη Νήσο Κάρπαθο όπου λειτουργεί Ι. ΚΤΕΟ για τα οποία υπάρχουν εγκατεστημένες γραμμές.
γ) όλα τα οχήματα που εκτελούν μεταφορικό έργο πολιτών (λεωφορεία ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία, εκπαιδευτικά οχήματα, οχήματα μεταφοράς μαθητών), Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ).
δ) όλα τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).

Για τα μικρά νησιά (κάτω των 5.000 κατοίκων) ισχύει η παρ. 2δ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 49372/3352/17 (ΦΕΚ 2726/Β/04-08-2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
Η ανωτέρω παράταση παύει να ισχύει σε όποιον Δήμο λειτουργήσει Ι.ΚΤΕΟ ή εγκατασταθεί ειδική γραμμή τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ή υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου από κινητή μονάδα ΚΤΕΟ, αφότου ανακοινωθεί πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων στην αντίστοιχη περιοχή και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτό το πρόγραμμα

Η ανωτέρω παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου των προαναφερόμενων κατηγοριών οχημάτων, αφορά μόνο στα οχήματα που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα νησιά που εμπίπτουν στην παράταση υποχρέωσης. Όσα από τα παραπάνω οχήματα, με έδρα συγκοινωνιακές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, κυκλοφορούν σε άλλες συγκοινωνιακές περιοχές της χώρας και συμπληρώνουν κατά περίπτωση τον προβλεπόμενο χρόνο για την διενέργεια του τεχνικού τους ελέγχου ή πραγματοποιούν επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή άλλες περιοχές, που έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, δεν απαλλάσσονται της αντίστοιχης υποχρέωσής τους για τον τεχνικό έλεγχο.
Οχήματα των παραπάνω κατηγοριών, που μετακινούνται για την εκτέλεση μεταφορών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο από και προς την υπόλοιπη χώρα, οφείλουν να ελεγχθούν άμεσα από ΚΤΕΟ χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.
Στη χορηγούμενη παράταση δεν περιλαμβάνονται τα ταξινομημένα σε άλλους δήμους της χώρας βαρέα οχήματα των προαναφερόμενων κατηγοριών, που κυκλοφορούν μόνιμα ή περιστασιακά στο Νομό Δωδεκανήσου