Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Τρίτη 9/1 από Παναγία Χώρας έως Καστέλι και Τέλενδο.

448

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, από Παναγία Χώρας έως Καστέλι και Τέλενδο.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ: