Στην “ανάληψη υποχρέωσης “ποσού 1.500.000 ευρώ προχώρησε το ΥΝΑΝΠ για καταβολή επιδόματος σίτισης, εκπαιδευτικού έτους 2022-23 σπουδαστών ΑΕΝ.- 84.300 ευρώ για ΑΕΝ Καλύμνου.

528

Σε απόφαση “ανάληψης υποχρέωσης” ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€), σε βάρος του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδόματος σίτισης, εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, στους σπουδαστές των ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ- ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΑΕΝ/ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ- ΑΕΝ/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ – ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ- ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ –ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ και ΑΕΝ/ΧΙΟΥ ,προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .

Στην ΑΕΝ Καλύμνου προβλέπεται το ποσό των 84.300 ευρώ.

Η δαπάνη, για την καταβολή επιδόματος σίτισης στους σπουδαστές ΑΕΝ, κατανέμεται ως ακολούθως: