Στο Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ απευθείας ανάθεση δρομολογιακών γραμμών στις Κυκλάδες μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

163

Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Μαρίας Μανούση ,εκπροσώπου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΚΕΡΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ανάθεση εκτέλεσης από το Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ των παρακάτω δρομολογιακών γραμμών σε νησιά των Κυκλάδων, μέχρι ολοκλήρωσης του Διεθνούς διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη: