Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων 2024

220

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων 2024