Το νέο ΔΣ της ΔΕΥΑ Καλύμνου με Πρόεδρο το Μιχάλη Λελέκη.

715

Στη συνεδρίαση του, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων ενέκρινε τον ορισμό του νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου” (ΔΕΥΑΚ)

Πρόεδρος: Μιχαήλ Λελέκης (με απόφαση του δημάρχου Ι.Μαστροκούκου)

Τα 10 τακτικά Μέλη που ορίστηκαν

 1. Χαλίκος Πανορμίτης (από συμπολίτευση)
 2. Σφουγγαριστός Χαράλαμπος(από συμπολίτευση)
 3. Τρικοίλης Αναστάσιος(από συμπολίτευση)
 4. Καναβούρη Βαλαντούλα (από συμπολίτευση)
 5. Ρήγας Μικές (από αντιπολίτευση)
 6. Μαύρου Καλλιόπη(από αντιπολίτευση)
 7. Έλληνας Μικές (δημότης)
 8. Λελέκης Ιωάννης(δημότης)
 9. Σαμίου Αδαμαντία (εκπρόσωπος Λυκείου Ελληνίδων)
 10. Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση(θα οριστεί)

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Χούλης Γεώργιος (από συμπολίτευση)
 2. Μαραγκός Δημήτριος (από συμπολίτευση)
 3. Μακαρούνας Ευθύμιος (από συμπολίτευση)
 4. Κουτούζη Καλλιόπη (από συμπολίτευση)
 5. Χούλης Σακελλάρης (από αντιπολίτευση)
 6. Μαύρος Γεώργιος (από αντιπολίτευση)
 7. Νυστάζος Ηλίας (δημότης)
 8. Κούρου Σεβαστή (δημότης)
 9. Βολονάκης Δημήτριος (εκπρόσωπος Φορέα )
 10. Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση(θα οριστεί)

Να σημειώσουμε ότι στην πρώτη του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξει τον Αντιπρόεδρο.