Το νέο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου με Πρόεδρο τον Αναστάσιο Τρικοίλη

1024

Στη συνεδρίαση του, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων προέβη στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και τον ορισμό των 5 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου”

Η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΔΛΤ Καλύμνου είναι:

 1. Πρόεδρος: Τρικοίλης Αναστάσιος
 2. Αντιπρόεδρος : Κουτούζης Σταμάτιος
 3. Κουτούζη Καλλιόπη ,μέλος
 4. Αλαχούζος Κρις, μέλος
 5. Μαύρου Καλλιόπη,μέλος
 6. Λιμενάρχης Καλύμνου ή Εκπρόσωπος του
 7. Μαρτίνος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Γιωργαντής Παντελής
 2. Σφουγγαριστός Χαράλαμπος
 3. Ψαράς Γεώργιος
 4. Μαύρος Γεώργιος
 5. Μεϊμάρη Ελένη