Εγκρίθηκε η πληρωμή στους δικαιούχους του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για το διάστημα 1-31 Ιανουαρίου 2023 για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια.

3691

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η διάθεση του ποσού τριών εκατομμυρίων οχτακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων και δεκαεννέα ευρώ (3.839.019 €) για την καταβολή του Aντισταθμίσματος Nησιωτικού Kόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) σε 69.176 ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες) του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια.

Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τις αμέσως επόμενες ημέρες