Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης του υποβρύχιου καλωδίου της διασύνδεσης “Κως –Κάλυμνος” από το M/V “OCEAN LINK”

868

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου γίνεται γνωστό ότι το M/V ́ ́ OCEAN LINK ́ ́ σημαίας Παναμά, πρόκειται να εκτελέσει εργασίες
αποκατάστασης βλάβης του υποβρύχιου καλωδίου της διασύνδεσης ‘’ Κως –Κάλυμνος ‘’ σε στίγμα φ: 36ο 49’,18.34‘’Β – λ: 027ο 2 ́,41.28’’Α και φ: 36ο 56 ́,59.44’’ Β – λ: 027ο 0 ́,55.66’’ Α από σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 έως την Παρασκευή 08/03/2024.

Από τα παραπάνω στίγματα οι ναυτιλλόμενοι οφείλουν να κρατάνε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων κατά την διέλευση τους για όλο το ανωτέρω διάστημα για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοïας και προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος