Επικύρωση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου οικονομικού έτους 2024

182

Επικυρώθηκε από το ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η υπ’ αριθμ. 05/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων,
αναφορικά με: Tην ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου οικονομικού έτους 2024 με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για κάθε Κωδικό Αριθμό Εσόδου-Εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων.