Η Αδαμαντία Σαμίου νέα ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούκου .

489

Με απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκου επιλέχθηκε για την κάλυψη της θέσης της Ειδικής Συνεργάτιδας του Δημάρχου κατηγορίας εκπαίδευσης ΔΕ, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα τον επικουρεί τον στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η Σαμίου Αδαμαντία του Χρήστου (αίτηση υπ΄αριθμ. 4902/7-2-2024) λόγω προϋπηρεσίας και αποδεδειγμένης εμπειρίας στον τομέα Προγραμματισμού Δημοσίων Έργων.

Για την εν λόγω θέση υποβλήθηκαν άλλες τρεις (3) αιτήσεις ενδιαφερομένων ( υπ΄αριθμ. 5130/13-2-2024,5041/12-2-2024,5052/12-2-2024) που τέθηκαν στο αρχείο λόγω ελλιπών προσόντων στον τομέα της «Εμπειρίας ως προς τον Τομέα Προγραμματισμού Δημοσίων Έργων»

Να σημειώσουμε ότι η θητεία των Ειδικών συνεργατών ακολουθεί τη θητεία του Δημάρχου και λύνεται αυτοδίκαια με την αποχώρησή του από το αξίωμα. Ο Δήμαρχος Καλυμνίων μπορεί να προσλάβει έως τέσσερις Ειδικούς συνεργάτες-Συμβούλους και μέχρι τώρα έχουν καλυφθεί οι δύο θέσεις, ενώ ήδη έχουν προκηρυχθεί και οι δύο άλλες θέσεις.