Πρόσκληση του δήμου Καλυμνίων για εθελοντική καθαριότητα στο Δασάκι «Λάζαρος Ζαραφωνίτης» την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024.

679

Πρόσκληση του δήμου Καλυμνίων για εθελοντική καθαριότητα στο Δασάκι «Λάζαρος Ζαραφωνίτης» την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024.