Ανάθεση από το Δήμαρχο Ι.Μαστροκούκο καθηκόντων άμισθου ειδικού συμβούλου στον πρώην Δήμαρχο Γεώργιο Ρούσσο-Τα 2 θέματα που αναλαμβάνει.

1223

Με απόφαση του που δημοσιεύτηκε σήμερα 12 Μαρτίου 2024 ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος ,αναθέτει καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στον Γεώργιο Ρούσσο του Αναστασίου, πρώην Δήμαρχο, για τα παρακάτω συγκεκριμένα θέματα:

  1. Ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου του Καταδυτικού Πάρκου στα Αργινώντα Καλύμνου και
  2. Εκπόνηση, Εισήγηση, Παρακολούθηση και Υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης του Στίβου στην Κάλυμνο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Αθλητισμού του Δήμου και την Αθλητική Υπηρεσία του Δήμου

Δείτε ως έχει τη σχετική απόφαση: