Ανοιχτές Πόρτες 2024: Το Επαρχείο Π.Ε. Καλύμνου ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές.

313

Ανοιχτές Πόρτες 2024:Το Επαρχείο Π.Ε. Καλύμνου ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές.

Δείτε το δελτίο τύπου: