Αντίθετος ο τέως Πρόεδρος του ΔΛΤ Μιχάλης Μπούκης στην ανάθεση υλοποίησης της “Κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ πλοίων εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου” στην Περιφέρεια.

1156

Αντίθετος είναι ο τέως Πρόεδρος του ΔΛΤ Καλύμνου Μιχάλης Μπούκης στην ανάθεση υλοποίησης της “Κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ πλοίων εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου” στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με επιστολή του προς το ΥΝΑΝΠ και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου και κοινοποίηση στο Δήμαρχο και τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στα τοπικά ΜΜΕ, εκφράζει τις ενστάσεις τους ,την αντίθεση του ,ενώ θέτει μία σειρά ερωτημάτων.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Σύμφωνα με το έγγραφο με αριθ. πρωτ. ΕΔ ΕΣΠΑ/Β/547 ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου του θέματος η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Συνεπώς για την υλοποίηση αυτού του τόσο σοβαρού για το νησί μας έργου το οποίο μετά από αγώνα 17 ετών από το ΔΛΤ Καλύμνου (και εμένα προσωπικά) είναι ώριμο για ένταξη στο ΕΣΠΑ και δημοπράτηση επιλέχθηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο ως Προϊσταμένη Αρχή όσο και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ακυρώνονται έτσι αυθαίρετα ως μη ικανά να εκτελέσουν το έργο τόσο το Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου όσο και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου χωρίς καν να ερωτηθούν.

Επίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συγκοινωνιακές συνθήκες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου το οποίο απαιτεί συχνή αν όχι καθημερινή παρακολούθηση και άμεση λήψη αποφάσεων. Δεν λήφθηκε επίσης υπόψη το πλήθος των έργων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ΠΝΑ.

Και η επιστολή καταλήγει:

Επειδή με την απόφαση σας αυτή εφόσον καταστεί οριστική αποκλείετε τελείως από την εκτέλεση του έργου τόσο το Δ.Λ.Τ Καλύμνου όσο και τον Δήμο Καλυμνίων παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

  1. Ποιος έχει πάρει αυτή την απόφαση
  2. Εάν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου που να διαπιστώνει αδυναμία ανάληψης καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής και να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά στην ΠΝΑ με προγραμματική σύμβαση.
  3. Εάν έχει δηλωθεί αδυναμία για την επίβλεψη του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων.

Παραθέτουμε την επιστολή ως έχει: