Ξεκίνησε η σύνδεση Σάμου -Ικαρίας με Δωδεκάνησα για τη θερινή περίοδο, από τη Dodekanisos Seaways

1462

 Ξεκίνησε η ακτοπλοϊκή σύνδεση από 4 Μαρτίου 2024 των Δωδεκανήσων με Σάμο, Ικαρία και Φούρνους, για τη θερινή περίοδο και μέχρι 27 Οκτωβρίου 2024 από την Dodekanisos Seaways.

Αυτή η δρομολογιακή γραμμή αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε την 1η Μαρτίου 2024 μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ”  με κορμό ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ και επιστροφή” κατά τους θερινούς μήνες και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη.

Την γραμμή θα εκτελεί το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ με αντικαταστάτη πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ με τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο, από 4/03/2024 έως 27/10/2024, [σύνολο τριάντα τέσσερις (34) εβδομάδες],(και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού) , με υποχρέωση προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα και σε Φούρνους και Άγιο Κήρυκο σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα, έναντι μισθώματος είκοσι τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€23.868,45), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Από τη Dodekanisos Seaways ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια που σε πρώτο χρόνο εκτελεί ΤΟ Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ όπως παρακάτω: