Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου με 11 θέματα

422

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη σήμερα 20η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της
συνεδρίασης 19:00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ετήσια έκθεση της Αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Καλυμνίων οικον έτους 2023
 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομ. έτους 2024
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Καλυμνίων
 4. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης στην περιοχή «Σταθμός Καλύμνου»
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Καλυμνίων
 6. Εξέταση αιτήματος του 3ου Γυμνασίου Χώρας Καλύμνου για τη δωρεάν παραχώρηση xρήσης του δημοτικού γηπέδου 5Χ5
 7. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας αγοράς οικοπέδου από τον Δήμο στις Μυρτιές Καλύμνου, ιδιοκτησίας κας Καπελλά – Γερακιού Νίκης
 8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού στην περιοχή της Χώρας Καλύμνου
 9. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης του ποσού της παγίας προκαταβολής Δήμου Καλυμνίων, οικονομικού έτους 2024, στον Τραπεζικό λογαριασμό Δήμου Καλυμνίων ειδικού σκοπού στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ορισμός υπάλληλου υπεύθυνου για την κίνηση του λογαριασμού, με πρόσβαση στο web banking για μεταφορές ποσών και για ηλεκτρονικές πληρωμές
 10. Έγκριση του υπ ́αριθμ. πρωτ. 5849/28-02-2024 πρακτικού της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς καμία αξία
 11. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού