Σύμβαση ανάθεσης δρομολογιακής γραμμής “ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ -ΠΑΤΜΟΣ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ” και επιστροφή στο “Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ”

3774

Υπογράφηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ” η “ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ – ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ και επιστροφή” κατά τους θερινούς μήνες και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη.

Τη δρομολογιακή γραμμή θα εκτελεί το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ Ν.ΡΟΔΟΥ 46 με τέσσερα (04) δρομολόγια την εβδομάδα τη θερινή περίοδο, από 4/03/2024 έως 27/10/2024, [σύνολο τριάντα τέσσερις (34) εβδομάδες],(και για το χρονικό διάστημα μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού) , με υποχρέωση προσέγγισης σε Αγαθονήσι και Αρκιούς σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα και σε Φούρνους και Άγιο Κήρυκο σε δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα, έναντι μισθώματος είκοσι τριών χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€23.868,45), ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εν λόγω σύμβαση με ανώτατη προϋπολογιζόμενη συμβατική αξία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (€3.246.109,20), περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 46 της Πράξης με
Τίτλο: «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών για την Δρομολογιακή Περίοδο 01-11-2023 έως 31-10-2024».

Στις υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι η δωρεάν μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους των νήσων Αγαθονησίου και Φούρνων και των προστατευόμενων μελών τους, από και προς Πυθαγόρειο Σάμου.

Το Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΠΡΑΪΝΤ Ν.ΡΟΔΟΥ 46, το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την ως άνω δρομολογιακή γραμμή, θα αντικαθίσταται από το Ε/Γ-Ο/Γ-Κ/ΡΑΝ-Τ/Χ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΕΞΠΡΕΣ Ν.ΡΟΔΟΥ 38, με το πιο πάνω συμφωνηθέν μίσθωμα, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής