Διενέργεια εξετάσεων για χορήγηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ σκαφών

186

Ανακοινώνεται ότι την 08-05-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον χώρο του Λιμεναρχείου Καλύμνου, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χειριστή-πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών.

Ορίζεται ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων δεκαέξι (16) ενώ οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 06-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.