Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου: Υπενθύμιση ότι απαγορεύεται αυστηρά από 15 Απριλίου 2024 η οποιαδήποτε χρήση πυρός στην ύπαιθρο.

71

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου, υπενθυμίζει ότι από 15 Απριλίου 2024 και μέχρι πέρας της αντιπυρικής περιόδου 31 Οκτωβρίου 2024 απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση πυρός στην ύπαιθρο και η καύση ξηρών χόρτων και κλαδιών στα νησιά Νοτίου Αιγαίου